Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
graph graphs

  Ουσιαστικό επεξεργασία

graph (en)

 1. το γράφημα, ο γράφος, η γραφική παράσταση, η οπτική απεικόνιση κάποιων δεδομένων
  historical/statistical graph - ιστορικό/στατιστικό γράφημα
  graphs of mathematical calculations - μαθηματικοί υπολογισμοί επί των γράφων
  The graph of a3 is…
  Η γραφική παράσταση του α3 είναι...
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη chart
 2. το γράφημα, ο γράφος, η δομή αποτελούμενη από κόμβους ή σημεία που συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές
  A graph helps us to represent our data in a visual way.
  Ένα γράφημα μας βοηθάει να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας με οπτικό τρόπο.
  graph theory - θεωρία των γράφων
   συνώνυμα: plot

  Πηγές επεξεργασία