παραθετικά
θετικός central
συγκριτικός more central
υπερθετικός most central

  Επίθετο

επεξεργασία

central (en)

 1. κεντρικός, που βρίσκεται στο κέντρο
  Central Asia/America - Κεντρική Ασία/Αμερική
 2. κεντρικός, που μπορώ εύκολα να φτάσω από πολλές περιοχές
  a central district - κεντρική συνοικία
  a central road - κεντρικός δρόμος
 3. κεντρικός, το πιο σημαντικό
  the central idea of the work - η κεντρική ιδέα του έργου
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη important
 4. κεντρικός, που έχει εξουσία ή έλεγχο άλλων μερών
  a central artery - κεντρική αρτηρία
  the central office of the National Bank - το κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης
  the Central Committee - η Κεντρική Επιτροπή

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

central (fr)

Δείτε επίσης

επεξεργασία