ενεστώτας allocate
γ΄ ενικό ενεστώτα allocates
αόριστος allocated
παθητική μετοχή allocated
ενεργητική μετοχή allocating

  Ετυμολογία

επεξεργασία
allocate < (λόγιο δάνειο) δημώδης λατινική allocare

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈæl.ə.keɪt/

allocate (en)

 • διαθέτω, κατανέμω, προορίζω, δίνω κάτι επίσημα σε κάποιον ή κάτι για συγκεκριμένο σκοπό
  This space has already been allocated for building a school.
  Αυτός ο χώρος έχει ήδη διατεθεί για την ανέγερση σχολείου.
  I allocated duties amongst the staff.
  Κατένειμα καθήκοντα μεταξύ του προσωπικού.
  This amount is allocated for research.
  Αυτό το ποσό προορίζεται για έρευνα.
   συνώνυμα:  earmark, put aside, set apart και set aside