Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
action actions

  Ουσιαστικό επεξεργασία

action (en)

 1. (μη μετρήσιμο) η δράση, η πράξη, η διαδικασία να κάνω κάτι για να κάνω κάτι να συμβεί ή να αντιμετωπίσω μια κατάσταση
  Wishes aren’t enough, action is also needed.
  Δεν αρκούν οι ευχές, χρειάζεται και δράση.
  It’s time for action.
  Είναι ώρα για δράση.
  He is a man of action.
  Είναι άνθρωπος της πράξης.
 2. η πράξη, η ενέργεια, κάτι που κάνει κάποιος
  They are judging him by his actions.
  Τον κρίνουν από τις πράξεις του.
  Actions speak louder than words.
  Οι πράξεις αξίζουν περισσότερο από τα λόγια.
  I was informed of his actions.
  Πληροφορήθηκα τις ενέργειες του.
 3. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η αγωγή, η ενέργεια, μια νομική διαδικασία για να σταματήσει ένα άτομο ή μια εταιρεία από το να κάνει κάτι ή να το τιμωρήσει
  I am taking (legal) action.
  Κάνω αγωγή.
  legal actions - δικαστικές/νόμιμες ενέργειες
 4. (μη μετρήσιμο) η μάχη
  He died in action.
  Σκοτώθηκε στη μάχη.
 5. (μη μετρήσιμο) η δράση, συναρπαστικά γεγονότα
  I live a life of action.
  Ζω μια ζωή με δράση.

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ak.sjɔ̃/
 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
action actions

action (fr) θηλυκό

Συγγενικά επεξεργασία