παραθετικά
θετικός abruptly
συγκριτικός more abruptly
υπερθετικός most abruptly

  Ετυμολογία

επεξεργασία
abruptly < abrupt + -ly

  Επίρρημα

επεξεργασία

abruptly (en)

 1. απότομα, με ξαφνικό, απροσδόκητο τρόπο
  The road climbs abruptly towards the mountain.
  Ο δρόμος ανεβαίνει απότομα προς το βουνό.
   συνώνυμα:  sharply και steeply
 2. απότομα, ξαφνικά, συνήθως με δυσάρεστο τρόπο
  The conversation stopped abruptly.
  H συζήτηση σταμάτησε απότομα.
  He closed the door abruptly.
  Έκλεισε απότομα την πόρτα.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη suddenly
 3. απότομα, με αγενή τρόπο
  He speaks very abruptly to his subordinates.
  Mιλάει πολύ απότομα στους υφισταμένους του.
   συνώνυμα: rudely