Δείτε επίσης: island

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (bs)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (br)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική das Island
γενική des Islands
δοτική dem Island
αιτιατική das Island

Island (de) ουδέτερο  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (da)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (et)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (kw)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (lb)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (no)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (sk)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (sv)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Island (cs)