Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Homo sapiens < (λόγιο δάνειο) νεολατινική homo (άνθρωπος) & sapiens (σοφός, έμφρων)

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Homo sapiens αρσενικό

Κλίση επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

Υπώνυμα επεξεργασία