χρηματοδοτικές χρηματοροές

  Ετυμολογία

επεξεργασία
χρηματοδοτικές χρηματοροές < → δείτε τις λέξεις χρηματοδοτικός και χρηματοροή

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

χρηματοδοτικές χρηματοροές θηλυκό (συνήθως στον πληθυντικό)

Συνώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

Υπερώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία