Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ταμειακή ροή < → δείτε τις λέξεις ταμειακός και ροή, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική cash flow

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

ταμειακή ροή θηλυκό

  • (λογιστική) συνώνυμο του χρηματοροή
    ※  Η ανάλυση των ταμειακών ροών μιας επιχείρησης παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, την ποιότητα των δημοσιευμένων κερδών καθώς και την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών.[1]
    ※  Αν δει κανείς την κατάσταση ταμειακών ροών μιας επιχείρησης, θα είναι σαν να κοιτάζει εμμέσως τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.[2]

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Συριόπουλος Κ., Λουκόπουλος Π. Χρηματοικονομική Διοίκηση - Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόσβαση 2021-08-11.
  2. Σταθόπουλος Ευάγγελος (Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) Δ.Λ.Π. 7 και Ταμειακές ροές. Πρόσβαση 2021-08-11.