Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σκούρο

  1. σκούρος, στην αιτιατική του ενικού
  2. ουδέτερο του σκούρος, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του ενικού