Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈplu.tça/
τυπογραφικός συλλαβισμός: πλού‐τια

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλούτια ουδέτερο