Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

(Χρειάζεται επεξεργασία)

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

ευτούνο (ουδέτερο)