Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

περιστασιακή σύνθεση < → δείτε τις λέξεις περιστασιακός και σύνθεση

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

περιστασιακή σύνθεση

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία