Ελληνικά (el) Επεξεργασία

 
Στην παραπάνω σχέση / πίνακα, το γνώρισμα / στήλη Item asin είναι το μόνο υποψήφιο κλειδί (οπότε και πρωτεύον κλειδί). Τα υπόλοιπα γνωρίσματα είναι περιγραφικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

περιγραφικό γνώρισμα < → δείτε τις λέξεις περιγραφικός και γνώρισμα

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

περιγραφικό γνώρισμα

ΑντώνυμαΕπεξεργασία

ΥπερώνυμαΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία