Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

παρατίθημι < παρά + τίθημι

  Ρήμα επεξεργασία

παρατίθημι, μέση φωνή: παρατίθεμαι

  • ενεργητική φωνή
  1. παραθέτω, τοποθετώ, βάζω κάτι κοντά σε άλλο ή άλλα
  2. (με αιτιατική ή δοτική) παραδίνω με άλλους κάτι σε κάποιον ή κάποιους
  3. (με απαρέμφατο) θεωρώ, λογαριάζω με άλλους.
  • (παθητική φωνή)
  1. παρατάσσομαι δίπλα σε