Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

παρατίθεμαι < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

παρατίθεμαι

  Μεταφράσεις επεξεργασία