Ετυμολογία

επεξεργασία
ουκ εν τω πολλώ το ευ < → δείτε τις λέξεις ουκ, εν, πολύς και ευ· αρχαιοπρεπής ρήση: «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ»[1] (δοτική)

  Έκφραση

επεξεργασία

ουκ εν τω πολλώ το ευ

Συνώνυμα

επεξεργασία

Σημειώσεις

επεξεργασία
  1. Παράφραση της ρήσης του αυλητή Καφισία, όταν ένας μαθητής του έπαιζε τον αυλό με ιδιαίτερη ένταση: "οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἶναι, ἀλλὰ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα" (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 14, 629a-b) ή "οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἴη, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα" (Διογένης Λαέρτιος VII.21).

  Μεταφράσεις

επεξεργασία