Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μέλη

  1. μέλος, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού