Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

λέγω: λόγιος ενεστώτας του λέω

Εκφράσεις επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

Εκφράσεις επεξεργασία

  • εὖ λέγω: μιλώ καλά (για κάποιον), επαινώ
  • εὖ ἀκούω ἀπό τινος: επαινούμαι από κάποιον
  • κακῶς λέγω τινά: κακολογώ

  Πηγές επεξεργασία