Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κρουστό

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

κρουστό ουδέτερο