Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αποδιοργανώνω < από + διοργανώνω

  Ρήμα επεξεργασία

αποδιοργανώνω

Συνώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία