Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Αναλογικό σήμα όπως αυτό μεταβάλλεται στο χρόνο (t) και λαμβάνει οποιαδήποτε τιμή του φυσικού μεγέθους (X), μέσα σε ένα εύρος τιμών (μέγιστη - ελάχιστη τιμή του X)

  Ετυμολογία επεξεργασία

αναλογικό σήμα < → δείτε τις λέξεις αναλογικός και σήμα < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική analogue signal

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

αναλογικό σήμα

Αντώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Καλόμοιρος, Ιωάννης Κεφ.1, Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήματα Μετρήσεων, Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων. Προσπέλαση 2020-06-13.
  2. «αναλογικό σήμα», «AS» από αναζήτηση «analogue signal» στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), τον ΟΤΕ, τον ΕΛΟΤ και τον ΕΛΕΤΟ.