Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού 1Επεξεργασία

άντρα και άνδρα, αρσενικό

  1. άντρας, στη γενική, την αιτιατική και την κλητική του ενικού

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού 2Επεξεργασία

άντρα ουδέτερο

  1. άντρο, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού