Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:από/οδηγίες. [επεξεργασία]

{{από|<όνομα ή χαρακτήρα ή τόπο>|<κωδικός γλώσσας>|τύπος=}}
Το Πρότυπο εντάσσει σε Κατηγορία:Λέξεις ως προς τη θεματική προέλευση από

 • αξίωμα - από αξιώματα
 • διαφήμιση - από διαφημίσεις
 • εθνικό - από εθνικά ονόματα
 • επάγγελμα - από επαγγέλματα
 • επωνυμία - επωνυμίες όπως εταιρειών
 • ιδιότητα - από ιδιότητες
 • όνομα ή επώνυμο - ονόματα προσώπων (ανθρωπωνύμια: είτε μικρά ονόματα, είτε επώνυμα, είτε αρχαία ονόματα)
 • παρωνύμιο - από παρωνύμια, παρατσούκλια
 • τέχνη - από τις τέχνες και τους θρύλους (π.χ. λιλιπούτειος)
 • τόπο - από τοπωνύμια
 • χαρακτήρα - ονόματα φανταστικών χαρακτήρων

ανά γλώσσα. Τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται αυτομάτως: δεν χρειάζεται να γραφτεί κωδικός στη θέση#2


Και λατινογράμματο, για τους επισκέπτες μας: Template:from


Δεν εμφανίζει καμία αναγραφή.
Εάν χειριζόμαστε επώνυμα ή τοπωνύμια, προσθέτουμε |τύπος=επ}}   ή   |τύπος=τοπ}}   για να μπουν σε ξεχωριστές Κατηγορίες.
Το Πρότυπο τοποθετείται μέσα στην ετυμολογία ή οπουδήποτε (π.χ. στο τέλος του Τομέα όπως στο λήμμα angora)


Παράδειγμα: στο λήμμα πούλμαν γράφουμε

{{από|όνομα}}
το λήμμα θα μπει στην Κατηγορία:Λέξεις από ανθρωπωνύμια (νέα ελληνικά)


Παράδειγμα: στο λήμμα αμλετικός γράφουμε

{{από|χαρακτήρα}}
το λήμμα θα μπει στην Κατηγορία:Λέξεις από ονόματα χαρακτήρων (νέα ελληνικά)


Παράδειγμα: στο λήμμα για το επώνυμο Μυλωνάς γράφουμε

{{από|επάγγελμα|τύπος=επώνυμο}}
το λήμμα θα μπει στην Κατηγορία:Επώνυμα από επαγγέλματα (νέα ελληνικά)
για τα νέα ελληνικά, δεν χρειάστηκε να γράψουμε στη θέση#2 κωδικό γλώσσας


Παράδειγμα: στο λήμμα απάχης γράφουμε

{{από|εθνικό}}
το λήμμα θα μπει στην Κατηγορία:Λέξεις από εθνικά ονόματα (νέα ελληνικά)


Παράδειγμα: στο λήμμα ελβιέλα γράφουμε

{{από|επωνυμία}}
το λήμμα θα μπει στην Κατηγορία:Λέξεις από επωνυμίες (νέα ελληνικά)


Παράδειγμα: στο γαλλικό λήμμα champagne γράφουμε

{{από|τόπο|fr}}
τοποθετούμε στο τέλος του γαλλικού τομέα
το λήμμα θα μπει στην Κατηγορία:Λέξεις από τοπωνύμια (γαλλικά)

Επαναλαμβάνουμε, για το ιταλικό λήμμα champagne

{{από|τόπο|it}}
τοποθετούμε στο τέλος του ιταλικού τομέα
το λήμμα θα μπει στην Κατηγορία:Λέξεις από τοπωνύμια (ιταλικά)

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι (υποχρεωτικά μία επιλογή)

 •   στη θέση#1, οι κωδικοί για το είδος της Κατηγορίας: επιλέξτε όποιον εναλλακτικό κωδικό προτιμάτε
  |αξίωμα   από αξιώματα (πολιτικά, στρατιωτικά, εκκλησιαστικά...)
  |διαφήμιση|διαφημίσεις|advert   από διαφημίσεις
  |εθνικό|έθνος|εθνικά|εθν|demonym   από εθνικά ονόματα
  |επαγγ|επάγγελμα|job   από επαγγέλματα
  |επωνυμία|εταιρεία|brand|company   από επωνυμίες
  |επώνυμο|επ|surname   από ανθρωπωνύμια
  |ιδιότητα   από ιδιότητες (ανθρώπων, που όμως δεν είναι επαγγέλματα)
  |τέχνη|τέχνες|θρύλος|θρύλοι|καλλι|art   από τις τέχνες και τους θρύλους
  |όνομα|ονόματα|ον|ο|name   από ανθρωπωνύμια
  |παρωνύμιο|παρωνυμ|παρωνύμ|παρατσούκλι|nickname   από παρωνύμια (παρατσούκλια)
  |τόπο|τόπος|τοπωνύμια|τοπο|τ|πατριδωνυμικό|place   από τοπωνύμια
  |χαρακτήρα|χαρακτήρας|χαρακτήρες|χαρ|χ|character   από ονόματα φανταστικών χαρακτήρων

Ονομαστική παράμετρος (προαιρετική)

 • |τύπος=   για ειδική Υποκατηγορία: επιλέξτε όποιον εναλλακτικό κωδικό προτιμάτε
  |εκ|εκφρ|έκφρ|έκφραση|εκφράσεις|expr|expression   εντάσσει στην Κατηγορία:Εκφράσεις από...
  |επ|επω|επώνυμο|surname   εντάσσει στην Κατηγορία:Επώνυμα από...
  |ον|ονο|όνομα|name   εντάσσει στην Κατηγορία:Ονόματα από...
  |τοπ|τοπο|τόπος|τοπωνύμιο|place   εντάσσει στην Κατηγορία:Τοπωνύμια από...
  Αν δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος |τύπος, τότε εντάσσονται στη γενική Κατηγορία:Λέξεις από...

Παρατηρήσεις

 • Μπορούν να προστεθούν και άλλες ποικιλίες κατηγοριών. Αν χρειαστείτε και άλλες, συζητήστε το στη Βικιδημία
 • Πρόβλημα με το ascii= 2020.08. προς το παρόν αφαιρέθηκε. Αλλά πρέπει να ρυθμιστεί.