Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:en-verb/οδηγίες. [επεξεργασία]


πρότυπα ρημάτων   :: {{en-verb-es}} relax :: {{en-verb-s-d}} love :: {{en-verb-s-ed}} ask :: {{en-verb}} (etc)

ενεστώτας bid
γ΄ ενικό ενεστώτα bids
αόριστος bid, bode, bad
παθητική μετοχή bid, bidden
ενεργητική μετοχή bidding
αγγλικά ανώμαλα ρήματα
Συμπληρώστε κείμενο


Πίνακας χρόνων αγγλικών ρημάτων (παράδειγμα: bid, ένα ανώμαλο |irr=1 ρήμα)


{{en-verb|bids|bid|bid|bidding|past2=bode|past3=bad|pass2=bidden|irr=1|παρατήρηση=Συμπληρώστε κείμενο}}


Ανώμαλα ρήματα


ενεστώτας break out
γ΄ ενικό ενεστώτα breaks out
αόριστος broke out
παθητική μετοχή broken out
ενεργητική μετοχή breaking out

Phrasal verbs ή ρηματικές περιφράσεις

 • προσθέτουμε στο τέλος την πρόθεση (ή επίρρημα) που δεν αλλάζει (στη θέση#5 ή εναλλακτικά, με |prep=xxx)
Παράδειγμα στο λήμμα break out
{{en-verb|breaks|broke|broken|breaking|out}}


ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροιΕπεξεργασία

 • Οι πρώτες τέσσερις θέσεις είναι υποχρεωτικές και δεν μπορεί να αλλάξει η σειρά τους:
  γ' ενικό ενεστώτα - αόριστος - παθητική μετοχή - ενεργητική μετοχή.
 • Αν για κάποια απ' αυτές δεν υπάρχει τύπος, γράψτε παύλα   -   ή τίποτα
  {{en-verb|bids|bid|-|bidding}} ή {{en-verb|bids|bid||bidding}}
 • |5= στη θέση#5 η πρόθεση (ή επίρρημα) για τα phrasal verbs. Εναλλακτικά και ως |prep=

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

 • Δυνατότητα για δύο επιπλέον τύπους για κάθε είδος. Οι ονομασίες που πρέπει να δώσετε είναι:
  |pres2= |pres3=
  |past2= |past3=
  |pass2= |pass3=
  |act2= |act3=
 • Η σειρά με την οποία θα τα γράψετε (ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ), δεν έχει καμιά σημασία:
  π.χ. και οι δύο εκφράσεις θα σας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα
  {{en-verb|bids|bid|bid|bidding|past2=bode|past3=bad|pass2=bidden}}
  {{en-verb|bids|bid|bid|bidding|pass2=bidden|past3=bad|past2=bode}}
  |prep= για την πρόθεση των phrasal verbs: εμφανίζεται δίπλα στους τύπους του κυρίως ρήματος χωρίς να αλλάζει
 • Δυνατότητα για |παρατήρηση= ή |note= (γράφετε ελεύθερο κείμενο)
 • |irr=1 (irregular) για να ενταχθεί το ρήμα μας στην Κατηγορία:Ανώμαλα ρήματα (αγγλικά). Παράδειγμα: λήμμα buy

και σπάνια:

 • |lemma= σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε πίνακα κλίσης χωρίς να βρισκόμαστε στην ομώνυμη σελίδα, του δίνει το σωστό τίτλο


ΠαρατηρήσειςΕπεξεργασία