Στην ενότητα «Ετυμολογία» γράφουμε το πρότυπο {{υπο}}
Απλά, χωρίς να εντάσσει σε κατηγορία

Ή με ένταξη σε Κατηγορία:Λέξεις με υποκοριστικό επίθημα -... (τάδε γλώσσα)

Εναλλακτική ονομασία για γρήγορη πληκτρολόγηση για τους συντάκτες ξένων γλωσσών {{dim}}
Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι ονομασίες των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

  • Αν δεν χρησιμοποιηθεί καμία παράμετρος θα εμφανιστεί σκέτο το: υποκοριστικό του

Αριθμητικές παράμετροι

επεξεργασία

Προαιρετικές:

  1. |1= το λήμμα το οποίο χρησιμοποιείται στον υποκορισμό
  2. |2= το επίθημα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του υποκοριστικού (χωρίς την παύλα στην αρχή του)
  3. |3= ο κωδικός iso της γλώσσας της γλωσσικής ενότητας του λήμματος στην οποία βρίσκεται η ετυμολογία. Αν δεν δοθεί θα θεωρηθεί ότι αφορά vεοελληνικό λήμμα
  4. |4= άλλη εμφάνιση της πρώτης λέξης, αν είναι επιθυμητή

Ονομαστικές παράμετροι

επεξεργασία

Καμία.

Παραδείγματα χρήσης

επεξεργασία

Για το βουναλάκι γράφουμε:

{{υπο|βουνό|αλάκι}}

Το οποίο θα εμφανίσει:

βουνό + υποκοριστικό επίθημα -αλάκι και θα εντάξει το λήμμα στην κατηγορία: Κατηγορία:Λέξεις με υποκοριστικό επίθημα -αλάκι (νέα ελληνικά)

Για το λογίδιον γράφουμε:

{{υπο|λόγος|ίδιον|grc}}

Το οποίο θα εμφανίσει:

λόγος + υποκοριστικό επίθημα -ίδιον και θα εντάξει το λήμμα στην κατηγορία: Κατηγορία:Λέξεις με υποκοριστικό επίθημα -ίδιον (αρχαία ελληνικά)


Η εμφάνιση της λέξης μπορεί να αλλάξει με την παράμετρο στη θέση#4:

{{υπο|βουνό|αλάκι|4=βουν(ό)}}

ή για τα νέα ελληνικά, αφήνουμε κενή τη θέση#3

{{υπο|βουνό|αλάκι||βουν(ό)}}

Αυτά θα εμφανίσουν

βουν(ό) + υποκοριστικό επίθημα -αλάκι

Άλλο παράδειγμα:

{{υπο|λόγος|ίδιον|grc|λόγ(ος)}}

Το οποίο θα εμφανίσει:

λόγ(ος) + υποκοριστικό επίθημα -ίδιον

Και ένα τρυκ

επεξεργασία

Έστω ότι θέλουμε να γράψουμε μόνο το δεύτερο μέρος της έκφρασης π.χ.

μπλα μπλα του ουσιαστικού μπλα μπλα {{υπο| |ούλα}}

'γεμίζουμε' την κενή θέση με non-breaking space: το λήμμα μας θα μπει στην Κατηγορία, και θα εμφανιστεί:

+ υποκοριστικό επίθημα -ούλα

Δείτε επίσης

επεξεργασία
  • το πρότυπο {{μεγ}} για μεγεθυντικά
  • τα πρότυπα {{π}} και {{πρόσφ}} για άλλα σύνθετα

Προβλήματα

επεξεργασία

.