Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:λδδ/οδηγίες. [επεξεργασία]
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Πρότυπο ετυμολογίας για λόγιους διαχρονικούς δανεισμούς[1] ή αναβιωμένες λέξεις, λόγια εσωτερικά δάνεια από προηγούμενη φάση της ίδιας γλώσσας

{{λδδ|<κωδικός γλώσσας δότριας>|<κωδικός γλώσσας αποδέκτριας>|<λέξη δότρια>|<άλλη εμφάνιση λέξης>}}

Χρησιμοποιείται για τις λεγόμενες αναβιωμένες ή επανεργοποιημένες λέξεις, προϊόντα λόγιου διαχρονικού δανεισμού από παλιότερες περιόδους μιας γλώσσας που επανεισάχθηκαν μετά από διακοπή της χρήσης τους.

Παραδείγματα: επιστήμη, αιδώς

Εμφανίζει   →   (λόγιο) < όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια     Π.χ. (λόγιο) < αρχαία ελληνική ἐπιστήμη

Εντάσσει σε Κατηγορία:Λόγιοι διαχρονικοί δανεισμοί (ανά γλώσσα αποδέκτρια, π.χ. Κατηγορία:Λόγιοι διαχρονικοί δανεισμοί από τα αρχαία ελληνικά (νέα ελληνικά)), και επιπλέον, στη γενική Κατηγορία:Προέλευση λέξεων (ανά γλώσσα αποδέκτρια)

Κατηγοριοποιεί χωριστά τις λέξεις που επανεισάχθηκαν σε μια γλώσσα από τις απευθείας κληρονομημένες λέξεις (πρότυπο {{κλη}})
Η κατηγορία αυτή σημειώνεται σε λεξικά όπως του Ανδριώτη[2], το Λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη.[3]
Για την περίπτωση λόγιων ενδογενών δανείων για «ελληνογενείς ξένους όρους»[4] (λόγιο εσωτερικό δάνειο από προηγούμενη περίοδο της γλώσσας για την απόδοση δάνειου όρου από άλλη γλώσσα), δείτε το πρότυπο {{λενδ}}

Δείτε Βοήθεια:Ετυμολογία#Χρήσιμα

Γενικά

 • στη θέση#2 για τη γλώσσα αποδέκτρια δεν χρειάζεται να γράφουμε κωδικό για τα νέα ελληνικά (el). Εννοείται αυτομάτως. Μπορεί να μένει κενή.
 • προαιρετικές είναι οι θέσεις #3 και #4 για το σύνδεσμο ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • άλλες παράμετροι (προαιρετικές):
  |nocat=|00=) για αποκατηγοριοποίηση
  |text=|κειμ=) που εμφανίζει ανεπτυγμένο επεξηγηματικό κείμενο
  λόγιο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια
  |notext=|0=) που εξαφανίζει τον όρο 'λόγιο', εμφανίζοντας μόνο το όνομα γλώσσας και τη λέξη

Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι κωδικοί των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι

Υποχρεωτικές

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας δότριας (υποχρεωτική)
 • |2= ο κωδικός iso της γλώσσας αποδέκτριας (υποχρεωτική εκτός από τα el)
  αν η θέση μείνει κενή, εννοείται αυτομάτως ο κωδικός el (νέα ελληνικά)

Προαιρετικές (συνιστώνται)

 • |3= σύνδεσμος ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • |4= άλλη εμφάνιση της λέξης δότριας (όπως με προσωδία, διακριτικά αραβικής γραφής)

Ονομαστικές παράμετροι

Προαιρετικές

 • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |text=1|κειμ=1) Εμφανίζει επεξηγηματικό ανεπτυγμένο κείμενο
  λόγιο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια
 • |notext= ή παράμετρος μηδέν |0= Εξαφανίζει τον όρο 'λόγιο', εμφανίζοντας μόνο το όνομα γλώσσας και τη λέξη:
  όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια

και για τη λέξη δότρια

 • |tr= ή |γ= transliteration, η διεθνής μεταγραφή
 • |t= ή |μ= translation, μετάφραση: μία λέξη με σύνδεσμο
 • |tnl= ή |tno= ή |μχωρίς= translation no link, μετάφραση: ελεύθερο κείμενο χωρίς συνδέσμους (γράφουμε ό,τι θέλουμε)

τεστ

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ

Αναφορές

 1. O όρος στην Εισαγωγή του Ευάγγελου Πετρούνια στο Λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη
 2. Ανδριώτης, Νικόλαος Παντελής (1983) Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). ISBN 960‑231‑036‑7. Έκδοση 3η, φωτοτυπική με διορθώσεις και προσθήκες του συγγραφέα. (1η έκδ:1951, 2η έκδ:1967)
 3. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής(1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 4. όρος στο - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Β΄ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.