Δείτε επίσης: επιστήμη

  Ετυμολογία

επεξεργασία
από το ρήμα ἐπίσταμαι (γνωρίζω καλά)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ἐπιστήμη θηλυκό

  1. η καλή γνώση ενός αντικειμένου
    "ἀλλὰ θυμῷ καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμῃ" (Θουκυδ. Ιστ. Α.49.3.6)
  2. (γενικότερα) η γνώση
  3. η επιστημονική γνώση σε αντίθεση με τη "δόξα"
    "Ἐπ΄ ἄλλῳ ἄρα τέτακται δόξα καὶ ἐπ΄ ἄλλῳ ἐπιστήμη͵ κατὰ τὴν δύναμιν ἑκατέρα τὴν αὑτῆς" (Πλάτων, Πολιτεία 477b)

Εκφράσεις

επεξεργασία
  • ἐκκλησιαστική ἐπιστήμη: η εκκλησιαστική πειθαρχία