Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:δαν/οδηγίες. [επεξεργασία]
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Πρότυπο ετυμολογίας για δάνεια από άλλη γλώσσα

{{δαν|<κωδικός γλώσσας δότριας>|<κωδικός γλώσσας αποδέκτριας>|<λέξη δότρια>|<άλλη εμφάνιση λέξης>}}

Χρησιμοποιείται για τον άμεσο δανεισμό μιας λέξης από άλλη γλώσσα

Σε αλυσίδες αλλεπάλληλων δανεισμών, μόνο ο πρώτος κρίκος λαμβάνει {{δαν}}. Οι παραπέρα κρίκοι περιγράφονται με {{ετυμ}}

Εμφανίζει   →   όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια     Π.χ. αγγλική party

Εντάσσει σε Κατηγορία:Δάνεια (ανά γλώσσα αποδέκτρια), και επιπλέον, στη γενική Κατηγορία:Προέλευση λέξεων (ανά γλώσσα αποδέκτρια)

Ειδική παράμετρος |τύπος= για πολυπληθείς υποκατηγορίες με επιλογές όπως: επώνυμο, όνομα, τοπωνύμιο.

Δείτε και εξειδικευμένες κατηγορίες δανείων όπως {{μτφδ}}, {{σμσδ}}, {{λδαν}} και άλλα.

Δείτε Βοήθεια:Ετυμολογία#δαν για παραδείγματα χρήσης

Γενικά

 • στη θέση#2 για τη γλώσσα αποδέκτρια δεν χρειάζεται να γράφουμε κωδικό για τα νέα ελληνικά (el). Εννοείται αυτομάτως. Μπορεί να μένει κενή.
 • προαιρετικές είναι οι θέσεις #3 και #4 για το σύνδεσμο ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • άλλες παράμετροι (προαιρετικές):
  |nocat=|00=) για αποκατηγοριοποίηση
  |text=|κειμ=) που εμφανίζει το ανεπτυγμένο κείμενο
  δάνειο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια

Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι κωδικοί των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι

Υποχρεωτικές

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας δότριας (υποχρεωτική)
 • |2= ο κωδικός iso της γλώσσας αποδέκτριας (υποχρεωτική εκτός από τα el)
  αν η θέση μείνει κενή, εννοείται αυτομάτως ο κωδικός el (νέα ελληνικά)

Προαιρετικές (συνιστώνται)

 • |3= σύνδεσμος ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • |4= άλλη εμφάνιση της λέξης δότριας (όπως με προσωδία, διακριτικά αραβικής γραφής)

Ονομαστικές παράμετροι

Προαιρετικές

 • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |text=1|κειμ=1) Εμφανίζει το ανεπτυγμένο κείμενο
  δάνειο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια

και για τη λέξη δότρια

 • |tr= ή |γ= transliteration, η διεθνής μεταγραφή
 • |t= ή |μ= translation, μετάφραση: μία λέξη με σύνδεσμο
 • |tnl= ή |tno= ή |μχωρίς= translation no link, μετάφραση: ελεύθερο κείμενο χωρίς συνδέσμους (γράφουμε ό,τι θέλουμε)

Επίσης

τεστ

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ

Προβλήματα

.