(σημασιολογικό δάνειο)

Πρότυπο ετυμολογίας για σημασιολογικά δάνεια όπως στο ποντίκι (του υπολογιστή)

{{σμσδ|<κωδικός γλώσσας δότριας>|<κωδικός γλώσσας αποδέκτριας>|<λέξη δότρια>|<άλλη εμφάνιση λέξης>}}
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Χρησιμοποιείται για σημασιολογικά δάνεια. Παράδειγμα: αγαπώ, στη σημασία 'μου αρέσει'

Εμφανίζει   →   (σημασιολογικό δάνειο) όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια     Π.χ.

(σημασιολογικό δάνειο) γαλλική aimer

Εντάσσει σε Κατηγορία:Σημασιολογικά δάνεια (ανά γλώσσα αποδέκτρια). (Εκκρεμεί η γενική κατηγοριοποίηση στην Κατηγορία:Προέλευση λέξεων)

Δείτε Βοήθεια:Ετυμολογία#Χρήσιμα

Γενικά

 • στη θέση#2 για τη γλώσσα αποδέκτρια δεν χρειάζεται να γράφουμε κωδικό για τα νέα ελληνικά (el). Εννοείται αυτομάτως. Μπορεί να μένει κενή.
 • προαιρετικές είναι οι θέσεις #3 και #4 για το σύνδεσμο ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • άλλες παράμετροι (προαιρετικές):
  |nocat=1|00=-) για αποκατηγοριοποίηση
  |nodisplay=1|000=-) εξαφανίζει κάθε κείμενο αλλά κρατάει τις Κατηγορίες
  |text=1|κειμ=1) που εμφανίζει το ανεπτυγμένο κείμενο
  σημασιολογικό δάνειο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια
  |notext=|0=) που εξαφανίζει τον όρο, εμφανίζοντας μόνο το όνομα γλώσσας και τη λέξη


Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι κωδικοί των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι

Υποχρεωτικές

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας δότριας (υποχρεωτική)
 • |2= ο κωδικός iso της γλώσσας αποδέκτριας (υποχρεωτική εκτός από τα el)
  αν η θέση μείνει κενή, εννοείται αυτομάτως ο κωδικός el (νέα ελληνικά)

Προαιρετικές (συνιστώνται)

 • |3= σύνδεσμος ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • |4= άλλη εμφάνιση της λέξης δότριας (όπως με προσωδία, διακριτικά αραβικής γραφής)

Ονομαστικές παράμετροι

Προαιρετικές

 • |nocat=1 ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00=- ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |nodisplay=1|000=-) εξαφανίζει κάθε κείμενο αλλά κρατάει τις Κατηγορίες
 • |text=1|κειμ=1) Εμφανίζει το ανεπτυγμένο κείμενο
  σημασιολογικό δάνειο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια
 • |notext= ή παράμετρος μηδέν |0= Εξαφανίζει τον όρο, εμφανίζοντας μόνο το όνομα γλώσσας και τη λέξη:
  όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια Χρήσιμο για την περίπτωση δύο πιθανών δανειστριών γλωσσών.

και για τη λέξη δότρια

 • |tr= ή |γ= transliteration, η διεθνής μεταγραφή
 • |t= ή |μ= translation, μετάφραση: μία λέξη με σύνδεσμο
 • |tnl= ή |tno= ή |μχωρίς= translation no link, μετάφραση: ελεύθερο κείμενο χωρίς συνδέσμους (γράφουμε ό,τι θέλουμε)

τεστ

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ

Προβλήματα

.