(μεταφραστικό δάνειο)


Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:μτφδ/οδηγίες. [επεξεργασία]
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Πρότυπο ετυμολογίας για μεταφραστικά δάνεια

{{μτφδ|<κωδικός γλώσσας δότριας>|<κωδικός γλώσσας αποδέκτριας>|<λέξη δότρια>|<άλλη εμφάνιση λέξης>}}

Χρησιμοποιείται για μεταφραστικά δάνεια. Παράδειγμα ουρανοξύστης

Εμφανίζει   →   (μεταφραστικό δάνειο) όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια     Π.χ.

(μεταφραστικό δάνειο) αγγλική en

Εντάσσει σε Κατηγορία:Μεταφραστικά δάνεια (ανά γλώσσα αποδέκτρια). (Εκκρεμεί η γενική κατηγοριοποίηση στην Κατηγορία:Προέλευση λέξεων)

Δείτε Βοήθεια:Ετυμολογία#Χρήσιμα

Γενικά

 • στη θέση#2 για τη γλώσσα αποδέκτρια δεν χρειάζεται να γράφουμε κωδικό για τα νέα ελληνικά (el). Εννοείται αυτομάτως. Μπορεί να μένει κενή.
 • προαιρετικές είναι οι θέσεις #3 και #4 για το σύνδεσμο ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • άλλες παράμετροι (προαιρετικές):
  |nocat=|00=) για αποκατηγοριοποίηση
  |text=|κειμ=) που εμφανίζει το ανεπτυγμένο κείμενο
  μεταφραστικό δάνειο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια
  |notext=|0=) που εξαφανίζει τον όρο, εμφανίζοντας μόνο το όνομα γλώσσας και τη λέξη

Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι κωδικοί των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι

Υποχρεωτικές

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας δότριας (υποχρεωτική)
 • |2= ο κωδικός iso της γλώσσας αποδέκτριας (υποχρεωτική εκτός από τα el)
  αν η θέση μείνει κενή, εννοείται αυτομάτως ο κωδικός el (νέα ελληνικά)

Προαιρετικές (συνιστώνται)

 • |3= σύνδεσμος ακριβείας προς τη λέξη δότρια
 • |4= άλλη εμφάνιση της λέξης δότριας (όπως με προσωδία, διακριτικά αραβικής γραφής)

Ονομαστικές παράμετροι

Προαιρετικές

 • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |text=1|κειμ=1) Εμφανίζει το ανεπτυγμένο κείμενο
  μεταφραστικό δάνειο από την όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια
 • |notext= ή παράμετρος μηδέν |0= που εξαφανίζει τον όρο, εμφανίζοντας μόνο το όνομα γλώσσας και τη λέξη:
  όνομα γλώσσας δότριας λέξη δότρια Χρήσιμο για την περίπτωση δύο πιθανών δανειστριών γλωσσών.

και για τη λέξη δότρια

 • |tr= ή |γ= transliteration, η διεθνής μεταγραφή
 • |t= ή |μ= translation, μετάφραση: μία λέξη με σύνδεσμο
 • |tnl= ή |tno= ή |μχωρίς= translation no link, μετάφραση: ελεύθερο κείμενο χωρίς συνδέσμους (γράφουμε ό,τι θέλουμε)

τεστ

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ

Προβλήματα

.