Παράρτημα:Γαλλικές προθέσεις

Οι προθέσεις είναι άκλιτα μέρη του λόγου. Χρησιμοποιούνται για να συνδέουν μεταξύ τους τις λέξεις μιας πρότασης, καθώς και για να φανερώνουν τον ρόλο τους.

Σύνδεση των λέξεων μεταξύ τουςΕπεξεργασία

Οι προθέσεις (ή οι προθετικές εκφράσεις) συνδέουν μία ή περισσότερες λέξεις είτε σε ένα ρήμα είτε σε μια άλλη λέξη της πρότασης.

Σε ένα ρήμαΕπεξεργασία

Il a couru pendant toute la journée. Έτρεξε ολόκληρη τη μέρα.

Η πρόθεση pendant συνδέει τις λέξεις toute la journée στο ρήμα a couru.
Η ομάδα των λέξεων pendant toute la journée φανερώνει χρόνο: λέμε ότι είναι το complément circonstanciel de temps της πρότασης.

Il s'est garé devant la gare. Στάθμευσε μπροστα στο σταθμό.

Η πρόθεση devant συνδέει τις λέξεις la gare στο ρήμα s'est garé.
Η ομάδα των λέξεων devant la gare φανερώνει τόπο: λέμε ότι είναι το complément circonstanciel de lieu της πρότασης.

Σε άλλη λέξηΕπεξεργασία

J'ai réussi à résoudre l'énigme de Paul. Κατάφερα να λύσω το αίνιγμα του Παύλου.

Η πρόθεση de συνδέει τη λέξη Paul με τη λέξη énigme.
Paul συμπληρώνει την έννοια του énigme : λέμε ότι Paul είναι το complément du nom της λέξης énigme.

On a pu profiter des derniers jours de nos vacances. Μπορέσαμε να απολαύσουμε τις τελευταίες μέρες των διακοπών μας.

Η πρόθεση de συνδέει τις λέξεις nos vacances με τη λέξη jours.
Έτσι έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λέξη jours: λέμε ότι nos vacances είναι το complément du nom της λέξης jours.

ΜορφολογίαΕπεξεργασία

Κατά τη μορφολογία τους, μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες ομάδες.

Προθέσεις που προέρχονται από τη λατινικήΕπεξεργασία

à, chez, contre, de, dès, en, entre, fors, jouxte, jusque, jusques, les, lès, lez, modulo, outre, p., par, pour, sans, sous, sur, vers, via

Προθέσεις που προέρχονται από επίθεταΕπεξεργασία

plein, proche, sauf

Προθέσεις που προέρχονται από επιρρήματαΕπεξεργασία

devant, derrière, depuis

Προθέσεις που προέρχονται από μετοχές (participes) ενεστωτικές ή αοριστικέςΕπεξεργασία

attendu, concernant, durant, excepté, hormis, moyennant, nonobstant, passé, pendant, suivant, touchant, vu

Προθέσεις που προέρχονται από σύνθεση με λατινική βάσηΕπεξεργασία

après, avant, avec, dans, parmi, selon

Προθέσεις που προέρχονται από σύνθεση με ρομανική βάσηΕπεξεργασία

envers, environ, ès, hors, malgré, revoici, revoilà, v'là, voici, voilà

Προθέσεις που προέρχονται από άλλες γλώσσες γλώσσεςΕπεξεργασία

because, bicause, versus, vs

Προθετικές εκφράσεις (locutions adverbiales)Επεξεργασία

Προέρχονται από μία ή περισσότερες απλές προθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές προθετικές εκφράσεις και δημιουργούνται συνεχώς νεότερες.

AΕπεξεργασία

à cause de, à condition de, à côté de, afin de, à la façon de, à la faveur de, à la manière de, à l'instar de, à l'insu de, à l'intérieur de, à moins de, à travers, au-deçà de, au-delà, au-devant de, au lieu de

DΕπεξεργασία

dans le cas de, dans l'intention de, de façon à, de manière à

EΕπεξεργασία

en attendant, en deçà de, en raison de, en vue de, étant donné

GΕπεξεργασία

grâce à

HΕπεξεργασία

hors de

JΕπεξεργασία

jusqu'à

PΕπεξεργασία

par crainte de, par dehors, par-delà, par-derrière, par-dessous, par-dessus, par-devant, par-devers, par suite de, plein de

QΕπεξεργασία

quant à

SΕπεξεργασία

sous prétexte de