Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πρόθεση επεξεργασία

sans (en)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία

  Πρόθεση επεξεργασία

sans (fr)

  • δίχως, χωρίς
    Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur.
    Χωρίς την ελευθερία της κριτικής, δεν υπάρχει έπαινος.