Κατηγορία:Πρότυπα (αγγλικά)

Γλώσσα: Αγγλικά » Πρότυπα « ανά γλώσσα « Πρότυπα

για τους συντάκτες:

ετικέτες (Πρότυπο:ετ) και πρότυπα απλής αναγραφής
γράφουμε - write αποτέλεσμα - output γράφουμε - write αποτέλεσμα - output
{{ετ|αμερ}} {{ετ|amer}} Κατηγορία:Αμερικανικοί όροι (αγγλικά) {{ετ|βρετ}} {{ετ|brit}} Κατηγορία:Βρετανικοί όροι (αγγλικά)
{{ΗΠΑ}} {{US}} (ΗΠΑ) {{ΗΒ}} {{UK}} (ΗΒ)
{{αμερ}} {{amer}} (αμερικανικό) {{βρετ}} {{brit}} (βρετανικό)
{{ετ|αμερ γρ}} {{ετ|amer spelling}} Κατηγορία:Αμερικανική ορθογραφία (αγγλικά) {{ετ|βρετ γρ}} {{ετ|brit spelling}} Κατηγορία:Βρετανική ορθογραφία (αγγλικά)
{{US spelling}}|<word> αμερικανική γραφή του word +Κατηγορία {{br spelling}} Κατηγορία:Βρετανική ορθογραφία (αγγλικά)
{{ετ|αμερ σημ}} {{ετ|amer sense}} Κατηγορία:Αμερικανικές σημασίες για αγγλικούς όρους (αγγλικά) {{ετ|βρετ σημ}} {{ετ|brit sense}} Κατηγορία:Βρετανικές σημασίες για αγγλικούς όρους (αγγλικά)

Σε περίπτωση διπλών τύπων, βρετανικής (αγγλικής) και αμερικανικής ποικιλίας, κύριο λήμμα θεωρείται o βρετανικός τύπος.