(βρετανικό)


Εναλλακτικά, λατινογράμματο {{brit}}

Ετικέτα για χαρακτηρισμό όρου. Το Πρότυπο δεν εντάσσει σε καμία Κατηγορία.

 • |0= παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση
  Γράφουμε |0=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος.
  Συνηθίζεται το |0=- για γρήγορη πληκτρολόγηση.
  Χρήσιμο στην παράθεση πολλαπλών όρων. Π.χ. αντί να γράψουμε
  {{α}}, {{β}}, {{γ}}   που εμφανίζει   (α), (β), (γ)
  μπορούμε να ελέγξουμε την παρένθεση:
  ({{α|0=-}}, {{β|0=-}}, {γ|0=-}})   εμφανίζει   (α, β, γ)