(βρετανική γραφή)

{{βρετ γρ}} ειδικά για την αγγλική γλώσσα.
Εντάσσει στην Κατηγορία:Βρετανική ορθογραφία (αγγλικά)


Καλείται το Module:labels/data και Module:auto cat/data με προσδιορισμό γλώσσας = en
και το πρότυπα για τις ετικέτες Πρότυπο:ετ.
Ισχύουν όλες οι παράμετροι:

  • |0=- χωρίς παρένθεση
  • |00=- αφαιρείται η Κατηγορία (nocat)
  • |000=- αφαιρείται το κείμενο, αλλά ισχύει η Κατηγορία (nodisplay)


Δείτε επίσης