(ΗΠΑ)


Για το πρότυπο {{ΗΠΑ}} υπάρχει και η εναλλακτική γραφή {{USA}}


Ονομαστική παράμετρος

  • |0=- αφαιρεί τα σημεία παρένθεσης


Δείτε και

  • το πρότυπο {{ΗΒ}} ή εναλλακτικά {{UK}}
  • το πρότυπο {{αμερικανικά}} γενικά για τα αγγλικά της Βορείου Αμερικής