Πρότυπο για κατηγοριοποίηση 'phrasal verbs' σε κατηγορίες των επιρρημάτων ή προθέσεων, ανά γλώσσα

{{phrasal|1ο επίρρημα ή πρόθεση|2ο επίρρημα ή πρόθεση|lang=<κωδικός γλώσσας>}}

Κωδικός γλώσσας: τα αγγλικά (en) εννοούνται αυτομάτως: δεν χρειάζεται να γράψετε τίποτα.

Παράδειγμα: στο αγγλικό λήμμα fly off γράφουμε

{{phrasal|off}}
το λήμμα θα μπει στις Κατηγορίες:
Κατηγορία:Phrasal verbs (αγγλικά) και στην ειδικότερη
Κατηγορία:Phrasal verbs με το off (αγγλικά)

Παράδειγμα: στο αγγλικό λήμμα look down on γράφουμε

{{phrasal|down|on}}
το λήμμα θα μπει στις Κατηγορίες:
Κατηγορία:Phrasal verbs (αγγλικά) και στις ειδικότερες
Κατηγορία:Phrasal verbs με το down (αγγλικά)
Κατηγορία:Phrasal verbs με το on (αγγλικά)

Αν υπάρχει έκφραση με περισσότερες λέξεις, διαλέγουμε τα επιρρήματα και τις προθέσεις
Παράδειγμα: στο αγγλικό λήμμα hang one's hat on θα επιλέξουμε το on

{{phrasal|hang|on}}

Για περιπτώσεις ρηματικών περιφράσεων σε άλλες γλώσσες

  • είτε χρησιμοποιούμε την ενότητα με τρία ίσον: ==={{έκφραση|xx}}=== (όπου xx είναι ο κωδικός γλώσσας)
  • είτε το μέρος λόγου ==={{ρήμα|xx}}=== με περαιτέρω διευκρινιστικά πρότυπα για σύνθετα ή πολυλεκτικά ρήματα