Πρότυπο, ειδικά για τα αγγλικά. Κύριο λήμμα θεωρείται η βρετανική γραφή (Βικιλεξικό:Βρετανική και αμερικανική ορθογραφία


{{αμερ γρ}} {{US spelling}} εμφανίζει

(αμερικανική γραφή)

{{αμερ γρ|unravelling}} {{US spelling|unravelling}} όπως στο λήμμα unraveling, εμφανίζει

αμερικανική γραφή του unravelling


Εντάσσει στην Κατηγορία:Αμερικανική ορθογραφία (αγγλικά)


Καλείται το Module:labels/data και Module:auto cat/data με προσδιορισμό γλώσσας = en
και το πρότυπα για τις ετικέτες Πρότυπο:ετ.
Ισχύουν όλες οι παράμετροι:

  • |0=- χωρίς παρένθεση
  • |00=- αφαιρείται η Κατηγορία (nocat)
  • |000=- αφαιρείται το κείμενο, αλλά ισχύει η Κατηγορία (nodisplay)

Αριθμητική παράμετρος: Στη θέση#1, γράφουμε το βρετανικό κύριο λήμμα. Ο σύνδεσμος δημιουργείται με το πρότυπο {{l}} και διαθέτει κι εδώ όλες τις παραμέτρους

  • |2= στη θέση#2, διαφορετική εμφάνιση της λέξης-στόχου π.χ.
    {{US spelling|unravelling|unravelling (un-ravel-ing)}} (υποθετικό παράδειγμα) εμφανίζει
    αμερικανική γραφή του unravelling (un-ravel-ing)
  • |t= για μετάφραση


Δείτε επίσης


Το Πρότυπο καλεί τα πρότυπα {{ετ}} [ετικέτα] & {{l}} [link]