Κατηγορία:Πρότυπα κλίσεων (αγγλικά)

Γλώσσα: Αγγλικά » Πρότυπα » κλίσεων «««

Για παραδείγματα κλίσεων ρημάτων (verb) και ουσιαστικών (noun) δείτε: work, bid, project και τους κλιτικούς τους τύπους.
Για παραδείγματα παραθετικών επιθέτων (adj) και επιρρημάτων, δείτε: nice, far