Κατηγορία:Πρότυπα κλίσης ιδιόκλιτων ουσιαστικών (νέα ελληνικά)

Κατηγορία:Πρότυπα κλίσης ουσιαστικών (νέα ελληνικά) >>

Δείτε επίσης: Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά), Κατηγορία:Ουσιαστικά ανώμαλα (νέα ελληνικά)

{{el-κλίση-'συγγενής'}}Επεξεργασία

Αρχαιοπρεπή ουσιαστικά κοινού γένους σε -ής με πληθυντικό -είς


{{el-κλίση-'ιχθύς'}}Επεξεργασία

Αρχαιοπρεπή αρσενικά σε -ύς, με γενική -ύος

  • Για το ιχθύς, γράφουμε {{el-κλίση-'ιχθύς'}}


{{el-κλίση-'ισχύς'}}Επεξεργασία

Αρχαιοπρεπή θηλυκά σε -ύς, με γενική -ύος

  • Για το ισχύς, γράφουμε {{el-κλίση-'ισχύς'}}


{{el-κλίση-'εμπειρογνώμων'}}Επεξεργασία

Κοινού γένους σε -ων με γενική -ονος, πληθυντικός -ονες

Είναι οι αρχαίοι τύποι των -ονας, όπως εμπειρογνώμονας


{{el-κλίση-'εμπειρογνώμων'}}Επεξεργασία

Αρσενικά σε -ων με γενική -ονος, πληθυντικός -ονες

  • Για το νηογνώμων, γράφουμε {{el-κλίση-'εμπειρογνώμων'|αρσ=1}}

Είναι οι αρχαίοι τύποι των -ονας, όπως νηογνώμονας


{{el-κλίση-'θεράπων'}}Επεξεργασία

Αρσενικό σε -ων με γενική -οντος, πληθυντικός -οντες

  • Για το θεράπων, γράφουμε {{el-κλίση-'θεράπων'}}

Είναι οι αρχαίοι τύποι των -οντας, όπως θεράποντας


Χωρίς πρότυπαΕπεξεργασία

Με ειδική κλίση για το καθένα. Προσθέτουμε την παράμετρο π.χ.

|κατηγορία=Ουσιαστικά ιδιόκλιτα αρσενικά (νέα ελληνικά)

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.