Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Πρόθεση Επεξεργασία

until (en)

  Σύνδεσμος Επεξεργασία

until (en)

 • όσο να, όσο που να, παρά μόνο αφού
  Let’s wait until the rain stops.
  Ας περιμένουμε όσο να σταματήσει η βροχή.
  I will wait until you finish.
  Θα περιμένω όσο να τελειώσεις.
  We waited until the next train came.
  Περίμεναν όσο που να έρθει το επόμενο τρένο.
  I did not give it to him until after he promised to…
  Του το έδωσα παρά μόνο αφού υποσχέθηκε να…

Συνώνυμα Επεξεργασία

  Πηγές Επεξεργασία