Βενετικά (vec)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

uno > λατινική unus

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

uno (vec)Ίντο (io)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

uno (io)Ισπανικά (es)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈu.no/

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ενικός πληθυντικός
uno unos

uno (es) (ούνο) αρσενικό

 1. το ένα
 2. άτομο, πρόσωπο

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ενικός ενικός πληθυντικός
αρσενικό uno unos
θηλυκό una unas

uno (es) (ούνο)

 1. κάποιοςΙταλικά (it)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

uno (it)

 1. uno
 2. due
 3. tre
 4. quattro
 5. cinque
 6. sei
 7. sette
 8. otto
 9. nove
 10. dieci
 1. undici
 2. dodici
 3. tredici
 4. quattordici
 5. quindici
 6. sedici
 7. diciassette
 8. diciotto
 9. diciannove
 10. venti
 1. ventuno
 2. ventidue
 3. ventitré
 4. ventiquattro
 5. venticinque
 6. ventisei
 7. ventisette
 8. ventotto
 9. ventinove
 10. trenta
 1. trentuno
 2. trentadue
 3. trentatré
 4. trentaquattro
 5. trentacinque
 6. trentasei
 7. trentasette
 8. trentotto
 9. trentanove
 10. quaranta
 1. quarantuno
 2. quarantadue
 3. quarantatré
 4. quarantaquattro
 5. quarantacinque
 6. quarantasei
 7. quarantasette
 8. quarantotto
 9. quarantanove
 10. cinquanta
 1. cinquantuno
 2. cinquantadue
 3. cinquantatré
 4. cinquantaquattro
 5. cinquantacinque
 6. cinquantasei
 7. cinquantasette
 8. cinquantotto
 9. cinquantanove
 10. sessanta
 1. sessantuno
 2. sessantadue
 3. sessantatré
 4. sessantaquattro
 5. sessantacinque
 6. sessantasei
 7. sessantasette
 8. sessantotto
 9. sessantanove
 10. settanta
 1. settantuno
 2. settantadue
 3. settantatré
 4. settantaquattro
 5. settantacinque
 6. settantasei
 7. settantasette
 8. settantotto
 9. settantanove
 10. ottanta
 1. ottantuno
 2. ottantadue
 3. ottantatré
 4. ottantaquattro
 5. ottantacinque
 6. ottantasei
 7. ottantasette
 8. ottantotto
 9. ottantanove
 10. novanta
 1. novantuno
 2. novantadue
 3. novantatré
 4. novantaquattro
 5. novantacinque
 6. novantasei
 7. novantasette
 8. novantotto
 9. novantanove
 10. cento