παραθετικά
θετικός unexpectedly
συγκριτικός more unexpectedly
υπερθετικός most unexpectedly

  Ετυμολογία

επεξεργασία
unexpectedly < unexpected + -ly

  Επίρρημα

επεξεργασία

unexpectedly (en)

 • απροσδόκητα, απρόσμενα, αναπάντεχα
  Developments took an unexpectedly favorable turn.
  Οι εξελίξεις πήραν απροσδόκητα ευνοϊκή τροπή.
  It came suddenly and unexpectedly.
  Ήρθε ξαφνικά και απρόσμενα.
  She met him unexpectedly.
  Τον αντάμωσε αναπάντεχα.