Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

synthesis (en)

  1. η σύνθεση, ο σχηματισμός συνθετότερων από απλούστερα
  2. (χημεία) η αντίδραση που οδηγεί στο σχηματισμό συνθετότερων μορίων
  3. (φιλοσοφία) ο συνδυασμός θέσης και αντίθεσης
  4. (στρατός) ο συνδυασμός και η σύνθεση πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές