Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
splitting splittings

splitting (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

splitting (en)