Ουσιαστικό

επεξεργασία

revenge (en) (μη μετρήσιμο)

  • revenge - Cambridge Dictionary online
  • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 74, 80, 151, 267. ISBN 9780194325684. , λήμμα: ανταπόδοση, αντεκδίκηση, άχτι, αντίποινα, εκδίκηση