Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται επιμέλεια και έλεγχο
Παρακαλούμε συμπληρώστε, τεκμηριώστε το λήμμα και βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι το λήμμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Βικιλεξικού.

Για έλεγχο. Δεν υπάρχει σε άλλα Βικιλεξικά. Ας ελεγχθεί..


Σλοβακικά (sk) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ráno je najlepšie večerať < ráno (το πρωί) + je (είναι) + najlepšie (το καλύτερο) + večerať απαρέμφατο του (δειπνώ)

  Έκφραση επεξεργασία

ráno je najlepšie večerať (sk)

  1. (μεταφορικά) προτροπή να αντιμετωπίζει κανείς δύσκολα προβλήματα το πρωί μετά από ξύπνημα, ούτως ώστε να πάρει την καλύτερη απόφαση
  2. (κυριολεκτικά) το πρωί είναι το καλύτερο (η καλύτερη στιγμή) να δειπνείς