Ετυμολογία

επεξεργασία
porte-parole < porter + parole

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
ενικός πληθυντικός
porte-parole porte-parole

porte-parole (fr) αρσενικό ή θηλυκό άκλιτο

  1. ο εκπρόσωπος, το φερέφωνο
    le porte-parole du gouvernement - ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
     συνώνυμα: interprète, représentant
  2. το όργανο, το φερέφωνο
    ce quotidien est devenu le porte-parole du gouvernement - αυτή η εφημερίδα έχει γίνει το όργανο της κυβέρνησης
     συνώνυμα: όργανο