Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
peer peers

peer (en)

  1. ο συνομήλικος, κάποιος που βρίσκεται στο ίδιο κοινωνικό ή επαγγελματικό επίπεδο με άλλους ή κάποιος που έχει την ίδια ηλικία
    The association of the child with his peers will help him in his socialization.
    H συναναστροφή του παιδιού με συνομηλίκους του το βοηθάει στην κοινωνικοποίησή του.
  2. (ΗΒ) ευγενής με κληρονομικό τίτλο

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας peer
γ΄ ενικό ενεστώτα peers
αόριστος peered
παθητική μετοχή peered
ενεργητική μετοχή peering

peer (en)

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΑφρικάανς (af) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

peer (af)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

peer (nl)